כלי עזר לPDF

קורה לנו לפעמים שקובץ הPDF שלנו כבד מדי או שאנו רוצים לפצל או לחבר אותם לשנות כמה דברים הבאנו לפניכם כמה כלים שיוכלו לעזור לכם

 

לדחוס PDF

לפצל PDF

לחבר PDF

לערוך PDF